Zapowiedź książki „Czas nielegałów. Krótki kurs kontrwywiadu dla amatorów” Twitter Facebook Pinterest Email

Czym różni się kadrowy oficer wywiadu od agenta wpływu i który z nich stanowi większe wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski? Czym zajmuje się kontrwywiad? Czym jest Kontrwywiadowcza Charakterystyka Terenu? Jak działają rezydentury obcych wywiadów w Polsce? Kogo w „branży” nazywają „matrioszką”, a kto jest figurantem?

Zobacz zapowiedź książki Piotra Wrońskiego: