XX Targi Wydawców Katolickich – podsumowanie Twitter Facebook Pinterest Email

Zakończone w niedzielę 6 kwietnia jubileuszowe XX Targi Wydawców Ktolickich spełniły pokładane w nich nadzieje, wyrażone m.in. w wystąpieniu Metropolity Warszawskiego ks. Kardynała Kazimierza Nycza podczas uroczystosci otwarcia targów, kiedy przekonywał, iż środowisko wydawców katolickich nie może i nie ma zamiaru zamykać się we własnym kręgu, tylko aktywnie wkracza w obszar szeroko pojętej kultury.

Pięknie mówił o tym na gali wręczenia Nagród FENIKS 2014 ks. biskup Wiesław Mering, Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego:
– Gdy patrzę na dziesiejszą kulturę czuję żal, że tej miłości do książek w świecie jest obecnie nieco mniej. Ale nadal istnieje ta niezwykła grupa ludzi, dla których spotkanie z książką jest okazją do spotkania i wymiany myśli z drugim człowiekiem.

Pogląd ten podziela również ks. Roman Szpakowski SDB, dyrektor Targów i prezes Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. – Olbrzymie zainteresowanie wystawców udziałem w Targach i znakomita frekwencja odwiedzających pozwalają wierzyć, że nie ma żadnych poważnych zagrożeń dla przyszłej aktywnej działalności środowiska wydawców katolckich w zakresie produkcji wydawniczej, która jednocześnie pełniłaby ważną posługę na rzecz dzieła ewangelizacji – przekonuje szef SWK i dyrektor Wydawnictwa Salezjańskiego.

Jednym z najważniejszych narzędzi promocji książki katolickiej jest, przyznawana od 17  lat, przez SWK nagroda FENIKS. W tegorocznej edycji pod rozwagę Kaituły trafiło ponad 220 tytułów blisko 70 wydawców, które rywalizowały w dziesieciu konkursowych kategoriach, w tym takich jak nauki kościelne”, „edytorstwo”, „książka dla dzieci”, „książka dla młodzieży”, „publicystyka religijna”, „multimedia” i po raz pierwszy w historii także w kategorii „muzyka chrześcijańska.

Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Nagrodę Główną FENIKS 2014 przyznał ks. prof. Tadeuszowi Ślipko. Diamentowy FENIKS 2014 przypadł ks. prof. Remigiuszowi Popowskiemu za przekład „Septuaginty”, a Oficyna Wydawnicza Vocatio została uhonorowana równorzędną Nagrodą za długoletnie wspieranie translatorskiej pracy laureata. Natomiast FENIKSY Specjalne trafiły tym razem do: prof. Władysława Stróżewskiego, którego nagrodzono za „dobitne świadectwo w służbie filozofii, odsłaniające zadziwienie pięknem i zarazem grozą świata, będące poszukiwaniem  odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytanie, jakie stawia przed ludźmi rzeczywistość” oraz Stanisława Szczycińskiego za jego dorobek na rzecz propagowania treści chrześcijańskich poprzez aktywność na polu muzycznym.

Z kolei laureatami dorocznej Nagrody Mały FENIKS za działalność promującą wartości katolickie w sferze medialnej zostali: Joanna Białobrzeska (Didasko), Elżbieta Staniszewska (Polskie Radio), Telewizja internetowa Razem.TV oraz Portal Podlasie24.pl.

Jednak zgodnie z zamierzeniami organizatora SWK, jakim jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Targi nie są już dziś jedynie wydarzeniem dedykowanym wyłącznie książce – to inicjatywa multimedialna, która łączy w sobie różne sfery aktywności kulturalnej i informacyjnej środowisk katolickich. Służy wymianie myśli i poglądów, dbając zarazem o rozwój intelektualny kolejnych pokoleń młodych Polaków. Choć książka (drukowana i cyfrowa) zawsze dominować będzie w przekazie realizowanym przez Targi, to w programie towarzyszącym coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność także inne aktywności kulturalne jak muzyka czy kinematografia, które równie wiernie służą przekazywaniu Słowa.

W oczekiwaniu na kolejną edycję tego święta książki katolickiej, która w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się w terminie 16-19 kwietnia 2015 roku, organizatorzy Targów zachęcają do zapoznania się z relacjami z tegorocznej edycji dostępnymi w serwisie telewizji internetowej Razem.tv (http://new.livestream.com/accounts/1782125/XXtargiwydawcowkatolickich/archives)