fbpx

Recenzje

Zaślubiny Wschodu z Zachodem Twitter Facebook Pinterest Email

Idee Sołowjowa od samego początku odnajdowały żywy oddźwięk wśród polskich elit umysłowych II połowy XIX wieku. Tym bardziej że sam autor Rosyjskiej idei szczerze podziwiał kulturę polską. Polska odgrywała zresztą specyficzną rolę w ekumenicznej wizji Sołowjowa – jako kraj z jednej strony katolicki, a więc związany duchowo z Rzymem, z drugiej zaś słowiański, czyli spokrewniony z Rosją, była szczególnie predestynowana do roli pośrednika między katolickim Zachodem a prawosławnym Wschodem. Oddajemy do rąk polskiego czytelnika zbiór najważniejszych tekstów Sołowjowa, dotyczących pojednania katolicyzmu z prawosławiem, licząc, że na nowo ożywi on intelektualną debatę pomiędzy dwoma płucami chrześcijańskiego świata.

Zostań członkiem Klubu Wydawnictwa Fronda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail zgodnie z regulaminem.

email marketing powered by FreshMail