fbpx

Recenzje

Autor: Maciej Lis

„Obciążenie” okultystyczne – zwyciężone i spisane dla każdego

Dziecinne zabawy w wywoływanie duchów, wróżenie z kart czy kości. Wszystko to okazuje się mieć większe konsekwencje niż zwykle można usłyszeć w telewizji czy w kościele na kazaniu. Główna bohaterka – „RoseMary” –a zarazem autorka książki „Nie krocz za mną”, opisuje jak odziedziczyła i uwolniła się od zdolności medium przekazywanych z dziada-pradziada w jej rodzinie.

Spisana historia jest pierwszym na świecie, tak obszernym świadectwem osoby egzorcyzmowanej z dziedzictwa okultyzmu. Świadectwo napisane w tej książce opisuje problemy przodków: „Pradziadek teozof, babcia spirytystka, dziadek mason, ojciec uwikłany w New Age” oraz współczesny nam problem autorki – mieszkanki Warszawy – chcącej uwolnić się od okultyzmu, który ją trzyma.Książka nie jest tylko historią jakiejś rodziny, przedstawia nam problem okultyzmu, „który prowadzi do zupełnie nieoczekiwanego, niechcianego czy nawet unikalnego kontaktu z szatanem” – pisze we wstępie do książki ks. Posacki, spowiednik autorki. Sprawy zawarte w książce ks. prof. dr hab. Aleksander Posacki SJ nazwał „rzeczywistością ciągle nierozumianą, a co gorsza, lekceważoną przez wielu chrześcijan.”

Publikacja porusza problematykę rzeczywistości duchowej. Autorka opisuje sytuacje, w których granica między widzialnym światem a niewidzialnym zanika. RoseMary skrupulatnie przekazuje nam sytuacje, które dla ludzi niedotkniętych złem okultyzmu są nieznane lub niemożliwe: „Nocą po pokoju, w którym mieszkałam, ciągle chodziła ciemna postać smukłego mężczyzny bez rozpoznawalnej twarzy(…), obecność ducha łączyła się z ukazywaniem mi obrazów rozmaitych grzechów i złych sytuacji, odległych morderstw i umarłych.” Autorka pisze jak jej przodkowie funkcjonowali w czasach dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej w czasie powstania warszawskiego oraz okresu PRL. Przytacza wspomnienia przodków swojej rodziny, opisuje spotkania oraz osoby związane z okultyzmem w czasach im współczesnych: „W różnych akcjach propagandowych środowisko Józefa Piłsudskiego odwoływało się do wiary, ale prawdą też było, ze wraz ze stanowiskami rządowymi szło także wejście w masonerię. W moim domu jeszcze niedawno posiadaliśmy przedwojenne zdjęcie, o którym babcie mówiła, że przedstawia nie rodzinę, a członków loży(…) babcia wiedziała, co mówiła”.

RoseMary opisuje jak wyglądała jej walka. Przekazuje z dużą starannością wpływ na jej osobę znaków i przedmiotów: „duchowny wykładowca mówił coś na temat Trójcy Świętej i w pewnym momencie zagestykulował czyniąc w powietrzu znak krzyża. Nie było to błogosławienie nas, a tylko jego odruchowa ekspresyjna ilustracja wykładu. Niemniej był to prawdziwy gest prawdziwego kapłana. Spowodował on, że całym moim ciałem jakby od środka szarpnęło. Zrobiłam spory hałas metalowym krzesłem, dlatego wszyscy na mnie spojrzeli(…) wykładowca chyba wtedy skojarzył, że był to efekt błogosławieństwa(…)” Inne przykłady są mniej lub bardzie zadziwiające. Dotykanie przedmiotów o znaczeniu historycznym, należących do znanych i związanych z okultyzmem osób. Autorka przedstawia je, aby pokazać jak bardzo cierpiała poprzez inicjacje okultystyczną.

Historia uwolnienia od złego jest opisana, bardzo spokojnym i przemyślanym językiem. Pokazuje jak autorka poszukiwała pomocy i dzięki Kościołowi Jezusa Chrystusa została uwolniona od wpływu szatana na jej duszę i ciało.

Książka przez swoją prostotę ukazuje zło okultyzmu, odmieniane w publikacji przez wszystkie przypadki. Katolik – kapłan lub świecki – po przeczytaniu będzie wiedział, czego w codziennym życiu unikać, na co zwracać uwagę. Ignorowanie duchów, czy dziecinnych zabaw w magie przestanie już być niewinne. Polecam książkę wszystkim teistom i ateistom. Tym, którzy są pod wpływem okultyzmu oraz tym, którzy się jego wystrzegają. Publikacja daje silny grunt do obrony przed okultyzmem, czyli szatanem.

Źródło: Miesięcznik „Egzorcysta”

Zostań członkiem Klubu Wydawnictwa Fronda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail zgodnie z regulaminem.

email marketing powered by FreshMail