fbpx

Recenzje

Obojętność, bagatelizowanie czy agresja to dziś postawy, niestety, coraz bardziej powszechne wobec wiary i Kościoła, tak w mediach, jak w codziennych rozmowach. Jednak – jak zauważa S. Zatwardnicki – „rzeczywistość nie staje się obojętna przez to, że komuś jest wszystko jedno”. Dlatego redaktor portalu Opoka proponuje zapoznanie się z podstawowymi kwestiami ważnymi dla dyskusji katolika z dzisiejszą niechęcią wobec chrześcijaństwa.

50 pytań ułożonych w trzy bloki: Bóg, Kościół, człowiek, oraz dodatek o prowokacyjnym tytule: „Jak zostać ateistą?”, nie są jednak, jak głosi tytuł, poradnikiem w sztuce pojedynku, czyli pewnego „przygadania” komuś. Stanowią raczej swoisty elementarz tematów dotyczących wiary i moralności, w tym kwestii modnych obecnie w mediach, jak in vitro, aborcja, eutanazja, homoseksualizm, udział Kościoła w polityce. Autor uspokaja, że nieomylność papieska nie jest taka straszna, zaś dogmaty nie ograniczają myślenia, tylko je rozbudzają. Przekonuje, że szczera wiara nie ma problemów z dogmatami, a niebo nie jest nudne. To sposób mówienia o nim – nieprawdziwy, nużący – odpycha. Podobnie demonizowanie nieszczęść spotykających ludzi na ziemi, przy jednoczesnym – tak na ambonie, jak w mediach – niemówieniu o szatanie i piekle, wyrządzają wiele szkody. Zamiast obarczać winą Boga za istnienie zła, trzeba zastanowić się nad przyczyną wyboru, jakiego dokonał szatan, oraz wyborów, jakich dokonuje w swej codzienności człowiek. Zatwardnicki sporo uwagi poświęca właśnie wolności człowieka, jego możliwości wyboru. Demaskuje przy tym przewrotny, fałszywy sposób dzisiejszego rozumienia wolności, gdzie pozwala się na wszystko i zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie wskazując na rzeczywiste tego konsekwencje. Książka chwilami zdaje się być bardziej filozoficznym traktatem niż poradnikiem, jednak trafne spostrzeżenia, ciekawy (choć czasem zbyt naukowy) język i szeroki wachlarz podejmowanych problemów to niewątpliwe atuty tej lektury.

Źródło: Kwartalnik „Pastores”

Zostań członkiem Klubu Wydawnictwa Fronda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail zgodnie z regulaminem.

email marketing powered by FreshMail