fbpx

Recenzje

RADIO ZAMOŚĆ
oraz

Poradnik dla katolików dyskutujących z antyklerykałami
Jan Bodakowski

Nakładem wydawnictwa Fronda ukazał się poradnik pomagający katolikom w prowadzaniu sporów z antyklerykałami. Czytelnicy książki Sławomira Zatwardnickiego „Katolicki Pomocnik Towarzyski czyli jak pojedynkować się z ateistą” znajdą w publikacji opis katolickiego i ateistycznego punktu widzenia na wiele zjawisk podnoszonych w dyskusjach przez wrogów katolicyzmu. A po każdym rozdziale listę lektur opisujących poruszane zagadnienie. Każdy rozdział posiada bardzo rozbudowaną argumentacje filozoficzną (która wymaga od czytelnika pewnego wysiłku). Prócz argumentów filozoficznych, czytelnicy znajdą liczne argumenty z nauk ścisłych.

W publikacji znalazły się użyteczne dla katolików argumenty dotyczące kwestii wiary katolickiej: istnienia Boga, natury Osób Bożych, idei głoszonych przez teologie katolicką, historyczności Jezusa, relacji o Jezusie w piśmie starożytnych historyków, nauczania Jezusa, prawdziwości chrześcijaństwa na tle innych religii, natury Jezusa, prawdziwości zmartwychwstania, natury Ducha Świętego, natury nieba i zbawienia, monopolu katolicyzmu na zbawienie i prawdę, nieomylności papieża, dogmatów, potrzeby praktyk religijnych, wartości mszy świętej, wagi tradycji katolickiej, wyższości katolicyzmu nad herezjami.

Innymi tematami poruszonymi w publikacji Frondy są kwestie religii jako zjawiska społecznego: natury wiary, naturalnych potrzeb religijnych ludzi, relacji wiary i rozumu, wiary i nauki, historii kościoła, postulatów ograniczaniu wiary do sfery prywatnej, roli religii w życiu społecznym, rzekomej odpowiedzialności religii za wojny, różnic między religiami, praktyce zrównywania katolicyzmu z innymi religiami.

Czytelnicy w poradniku znajdą też informacje o przeciwniku i jego matrycy ideowej: naturze zła i demonów, naturze piekła i potępienia, braku potrzeb religijnych u niektórych ludzi, New Age, krytyce zinstytucjonalizowanej wiary, kłamstwach antyklerykałów na temat historii kościoła, ateistycznej krytyki Biblii, naturze ateizmu i ateistów, filozofii materialistycznej, dogmatach ateizmu, nauczaniu proroków bezbożnictwa.

Autor publikacji nie zapomniał też o omówieniu tematów obecnych w debacie publicznej: ewolucjonizmu i kreacjonizmu, inkwizycji, antykoncepcji, naturalnej regulacji poczęć, in vitro, aborcji, eutanazji, homoseksualizmu, polityki, socjalizmu, kapitalizmu, katolickiej nauki społecznej, relatywizmu, postmodernizmu.

Źródło:
salon24.pl
prawica.net
fronda.pl
rebelya.pl

Zostań członkiem Klubu Wydawnictwa Fronda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail zgodnie z regulaminem.

email marketing powered by FreshMail