14 lipca 2017 r. w „Gazecie Polskiej Codziennie” ukazała się recenzja książki Gabriela Kayzera pt. „Klincz? Debata polsko-żydowska” napisana przez Sylwię Krasnodębską.

„To wielki sukces autora, że udało się mu zebrać w jednej książce tak różnorodne i otwarte na debatę grono rozmówców” – twierdzi autorka recenzji.

Recenzja dostępna na stronie „Gazety Polskiej Codziennie”: http://gpcodziennie.pl/66170-wposzukiwaniupolsko-zydowskiegodialogu.html.