POSZUKIWANI STALINOWSCY OPRAWCY Twitter Facebook Pinterest Email

W książce Tadeusz Płużańskiego Lista Oprawców brakuje zdjęć 13 stalinowskich oprawców.

Osoby będące w posiadaniu fotografii poniższych katów – prosimy o kontakt.

Brakująca trzynastka:
Czesław Gęborski, Gustaw Auscaler, Henryk Podlaski, Józef Młynarski, Julian Brun, Kazimierz Turczyński, Maria Gurowska, Mieczysław Wybraniec, Roman Laszkiewicz, Rubin Szwajg, Ryszard Młynarski, Tadeusz Nizielski, Wacław Krzyżanowski.

Przewidziana nagroda!
Zdjęcia prosimy przesyłać na adres:
Fronda, ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa,
bądź na adres e-mail: fronda@fronda.pl

Spotkaj się z Tadeuszem Płużańskim