OŚWIADCZENIE – wpis prof. Antoniego Dudka Twitter Facebook Pinterest Email

W związku z wpisem p. prof. Antoniego Dudka, wydawnictwo Fronda uprzejmie informuje, że egzemplarz prebooka, na którym profesor opiera swoje zatroskanie został przygotowany 3 tygodnie temu. Jeszcze bez ostatecznej korekty i redakcji w tym odautorskiej, o czym zostały poinformowane osoby, którym udostępniliśmy egzemplarz próbny. Wydaje się nam oczywistym, że autorzy przed drukiem mają prawo nanosić swoje poprawki. Naturalnym wydaje nam się również, że uwagi do biografii swojego brata wniósł p. Jarosław Kaczyński, jako osoba najbliższa głównemu bohaterowi książki. Gdyby żył Lech Kaczyński, z całą pewnością przedstawilibyśmy mu jego biografię do wglądu. Tym różni się wydawanie książek od wpisów internetowych, że staramy się szanować osoby zainteresowane.